Garageportar

Vi anpassar din nya port efter ditt garage och inte tvärtom. Genom nära kontakt med tillverkningen anpassas din nya port till en noggrannhet på 1 mm både på bredd och höjd vilket innebär minimal ombyggnad av ditt garage.

Våra garageportar finns i ett stort antal designer, färger och trädekorer med en eller flera rader fönster. Du kan få inbyggd gångdörr, sidodörr i samma färg och design som porten.

Portarna är välisolerade med ett U-värde* så lågt som 1,2 W/m2 vid normalstorlek.

Dubbelfjädersystem med skyddad placering i väggskenorna och givetvis kullagrade löphjul.

Panelerna på 40 mm består av en sandwichkonstruktion av miljövänligt skum klädda med en 0,4 mm lackerad stålplåt på in och utsida, bruten köldbrygga och tätningar mellan panelerna.

*(U-värde är värmegenomgångskoefficientem, som anger hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ju bättre isoleing desto lägre U-värde)

Klicka på en bild ovan för att bläddra mellan dem. Större bilder kommer så småningom!